Som un projecte intermunicipal per impulsar l’economia circular i simbiosi industrial a Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet. Fem possible que els subproductes i els residus d’una organització siguin matèria prima per una altra empresa. Connectem a empreses perquè realitzin compres conjuntes, comparteixin recursos i serveis.

D’aquesta forma, estalviem costos, energia i disminuïm l’impacte ambiental. A més a més, podem crear oportunitats de negoci i noves línies de feina.

Els nostres objectius són:

Oferir un servei de suport a les empreses del Barcelonès Nord per ajudar-les a avançar cap a l’economia circular fent un ús més eficient dels recursos.

Fomentar la cooperació entre elles i introduir el concepte de simbiosi industrial per aconseguir beneficis econòmics, socials i ambientals.

Entitats col·laboradores

Desenvolupament del projecte:

Ajuntament de Badalona
Reactivació Badalona
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Hi col·labora:

Federació Empreses Badalona
Hub Recircular UPCAMB

Amb el suport:

Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels
Programes de suport al desenvolupament local..