Recollida d’orgànica i envasos

Circuit privat de recollida de la fracció orgànica i els envasos lleugers

L’Eix Besòs Circular disposa d’un circuit privat de recollida de matèria orgànica i envasos lleugers que dona servei a 10 empreses de Badalona i Sant Adrià de Besòs.

Circuit privat de recollida de la fracció orgànica i els envasos lleugers

L’Eix Besòs Circular disposa d’un circuit privat de recollida de matèria orgànica i envasos lleugers que dona servei a 10 empreses de Badalona i Sant Adrià de Besòs.

QUÈ ÉS UN CIRCUIT PRIVAT DE RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS?

La recollida selectiva de residus comercials per mitjà d’un servei privat en establiments i empreses que no es troben adherides al servei públic de recollida municipal.

QUIN ÉS L'OBJECTIU?

L’objectiu del cricuit privat de fracció orgànica i envasos lleugers és aconseguir concentrar quantitats petites i correctament segregades d’orgànica i envasos lleugers de les empreses de Badalona i Sant Adrià de Besòs.

QUINS SÓN ELS BENEFICIS?

Convertir residus en recursos

Es tanca el cicle de la matèria orgànica: s’obté un compost de qualitat i/o biogàs i s’evita l’emissió de grans quantitats de gasos efecte hivernacle. Els envasos recuperats poden ser reciclats a través d’empreses especialitzades.

Disinució del cost de gestió per a les empreses

El servei de recollida i transport entre diverses empreses permet reduir el preu de la gestió d’aquests residus.

Normativa actual en matèria de residus

Recordem que l’actual DL 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, obliga als productors de residus comercials a lliurar els residus en condicions adequades de separació.

Com m’hi puc afegir?

Si sou una empresa de Badalona, Sant Adrià de Besòs o Santa Coloma de Gramenet que genereu matèria orgànica i/o envasos lleugers i esteu interessats en participar en el circuit privat de recollida de l’Eix Besòs Circular ens podeu contactar a través del formulari del menú Contacte o escriure’ns a info@eixbesoscircular.info

 

Si voleu consultar les presentacions utilitzades en les diferents sessions de treball prèvies a la posada en marxa del circuit, podeu dirigir-vos al menú Recursos d’interès.

Empreses participants