A continuació es mostren diferents casos detectats com a potencials estratègies a desenvolupar en el projecte Eix Besòs Circular classificats segons diferents àmbits d’actuació.

Energia
Energia
Matèries primeres secundàries
Matèries primeres secundàries
Ecodisseny
Ecodisseny
Aigua
Aigua
Mobilitat
Mobilitat