You are currently viewing Sessió de treball: Circuits privats de recollida d’orgànica (FORM)

Sessió de treball: Circuits privats de recollida d’orgànica (FORM)

Ahir dilluns, dia 18.03.19, va tenir lloc al BCIN una sessió de treball conjunta amb vàries empreses de Badalona i Sant Adrià de Besòs, per tal d’explorar la possibilitat d’implementar un circuit privat de recollida de fracció orgànica (FORM).

L’objectiu d’aquesta estratègia és aconseguir una correcta separació en origen de FORM en les empreses adherides, la qual mitjançant una recollida itinerant per part d’un transportista autoritzat, sigui destinada a plantes de gestió autoritzades de compostatge i/o digestió anaeròbia, produint així compost de qualitat i/o biogàs, i tancant el cicle de la matèria orgànica.

D’aquesta manera, s’evita per una banda destins inapropiats com els abocadors i/o incineradores obtenint un recurs valuós, i per l’altre, el fet de fer una recollida mancomunada entre vàries empres pot ajudar a optimitzar-ne el cost de transport.

A més a més, cal destacar que actualment les plantes de tractament públiques de l’AMB (Ecoparcs), sempre que aquests circuits estiguin donats d’alta al SDR de l’Agència de Residus de Catalunya, poden admetre la FORM en aquestes instal·lacions a preu públic, essent considerats residus comercials i computant en els percentatges de recollida selectiva municipal.  

En concret, els dos Ecoparcs amb les instal·lacions adequades per la rebuda i tractament de FORM són l’Ecoparc de Zona Franca (Ecoparc 1) i l’Ecoparc de Montcada i Reixac (Ecoparc 2). No obstant, caldrà valorar també les plantes de gestió privades existents, per tal de trobar la millor opció.

A partir d’ara doncs, s’inicia un període de treball conjunt amb les empreses productores, transportistes autoritzats i gestors tan públics com privats, per tal de configurar aquests circuits privats, donant així resposta a les necessitats de les empreses participants.

La jornada va comptar amb la participació de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i els Ajuntaments de Barberà-Sabadell-Sant Quirze, a qui els agraïm les seves ponències i el coneixement aportat.

En el menú Recursos d’Interès podreu consultar totes les presentacions.

Per últim, donar les gràcies a totes i tots els assistents. Des d’aquí animem a totes les empreses a participar en aquesta iniciativa col·lectiva.