You are currently viewing Publicades les subvencions de l’Agència de Residus de Catalunya per projectes d’economia circular.
Eix Besòs Circular

Publicades les subvencions de l’Agència de Residus de Catalunya per projectes d’economia circular.

Ja es troben disponibles els ajuts de 2019 tant per empreses privades, universitats i entitats sense ànim de lucre (http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/Subvencions-per-empreses-i-entitats/), així com també les subvencions destinades als ens locals (http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/subvencions-pels-ens-locals/).

Pel què fa les subvencions per empreses i entitats, s’inclouen les següents línies de finançament:

– Prevenció, preparació per la reutilització i reciclatge de residus industrials.

– Retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de construcció que continguin amiant.

– Foment de la recollida selectiva de residus municipals.

– Prevenció, preparació per la reutilització i reciclatge de residus municipals.

– Foment de l’economia circular.

En el cas de les subvencions pels ens locals, les línies d’ajuda són:

– Investigació i recuperació de sòls contaminats.

– Utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció.

– Retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de construcció que continguin amiant.

– Clausura de punts d’abocament incontrolat de residus de la construcció.

– Implantació de deixalleries pel tractament dels residus municipals.

– Foment de la recollida selectiva de residus municipals.

– Prevenció, preparació per la reutilització i reciclatge de residus municipals.