You are currently viewing Nova convocatòria d’ajuts Nuclis d’R+D en projectes d’Economia Circular en l’àmbit dels residus

Nova convocatòria d’ajuts Nuclis d’R+D en projectes d’Economia Circular en l’àmbit dels residus

Des del 22 d’abril i fins al 30 de juny de 2021 podeu sol·licitar els ajuts econòmics per al desenvolupament de projectes de recerca i desenvolupament (R+D)  en economia circular en l’àmbit dels residus.

Impulsada per ACCIÓ i l’Agència de Residus de Catalunya, aquesta línia d’ajuts (atorgats per concurrència competitiva)està dotada amb 1 milió d’euros (ampliable) i està dirigida a empreses amb un mínim de quatre anys de vida i que desenvolupin projectes R+D relacionats amb la generació i gestió dels residus, sempre que comportin nous processos o la millora tecnològica dels ja existents.

Aquesta convocatòria té dues categories:

a) Projectes d’R+D on el producte/servei/tecnologia podrà ser utilitzat dins del procés productiu del propi sol·licitant.

b) Projectes d’R+D on el producte/servei/tecnologia dissenyat és per implantar a un tercer.

L’import màxim de subvenció per projecte és de 150.000 euros, a partir dels següents criteris de valoració:

  • 40% Qualitat científica i tecnològica
  • 20% Estructura i gestió del projecte
  • 40% Impacte del projecte

S’atorgarà una major puntuació a aquelles actuacions que, entre altres, tinguin un alt impacte en el territori i que segueixin el criteri de jerarquia de gestió dels residus, és a dir, prevenció, preparació per a la reutilització, reciclat, altres tipus de valoració (com l’energètica) i eliminació.

Cal destacar que el pressupost d’aquesta línia d’ajuts prové majoritàriament del fons del cànon sobre la deposició controlada dels residus industrials, el qual té actualment un gravamen de 15,80 euros/tona.

En el lloc web d’ACCIÓ trobareu les bases i tota la informació referent a la convocatòria.