ImatgeDiagnosi

Nou servei de l’Eix Besòs Circular per a la millora de l’eficiència energètica

Aquest darrer trimestre de 2022 es portarà a terme una nova línia d’acció en el marc del projecte Eix Besòs Circular, i que aprofundeix en la vessant energètica com a àmbit en el qual es pot reduir l’impacte ambiental de l’empresa al mateix temps que s’aconsegueix estalvi econòmic, tot aplicant criteris de la circularitat. Es tracta del servei de diagnosi energètica, que portarà a terme una consultora especialitzada per tal d’oferir a les empreses beneficiàries informació que els permeti augmentar la seva eficiència energètica i així disminuir els seus costos.

El servei es prestarà tant a partir de la revisió de la documentació que facilitarà l’empresa diagnosticada, com amb una visita a les seves instal·lacions. Mitjançant tots dos recursos, la consultora recollirà tota informació necessària sobre el consum energètic (elèctric i gas) de l’empresa i el seu impacte econòmic i ambiental. A partir d’aquí, elaborarà i lliurarà un informe a l’empresa per tal d’orientar-la amb relació a l’estalvi potencial, les inversions necessàries i el seu retorn. Per raons de volum, només podran gaudir d’aquest servei les empreses amb una tarifa elèctrica de baixa tensió (2.X i 3.0TD).

El servei es prestarà inicialment els propers mesos d’octubre i novembre. Per tal de determinar al més aviat possible el volum de demanda i assegurar-vos de gaudir del servei, atès que les places són limitades, us recomanem que us poseu en contacte amb nosaltres al més aviat possible si teniu interès en participar en aquesta nova actuació de l’Eix Besòs Circular, o bé si en voleu saber més. Podeu fer-ho a l’adreça electrònica eixbesoscircular@gmail.com En funció de si aquesta demanda s’ajusta a les places disponibles s’haurà de fer una selecció, els criteris de la qual es determinaran aleshores.