Redefinint la indústria per a un futur més sostenible l'Eix Besòs Circular

Som un projecte intermunicipal per impulsar l’economia circular i simbiosi industrial a Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet. Fem possible que els subproductes i els residus d’una organització siguin matèria prima per una altra empresa. Connectem a empreses perquè realitzin compres conjuntes, comparteixin recursos i serveis.

D’aquesta forma, estalviem costos, energia i disminuïm l’impacte ambiental. A més a més, podem crear oportunitats de negoci i noves línies de feina.

La simbiosi industrial és la col·laboració entre indústries per millorar l´ús dels recursos, i reduir els seus impactes ambientals. S’intercanvien els materials, l’energia, l’aigua i els subproductes per aconseguir un avantatge competitiu.

Per què simbiosi industrial?

Optimització dels recursos

Augmentar l’eficiència de l’ús dels recursos materials i energètics, gràcies a l’intercanvi d’aquests entre empreses donadores i receptores.

Noves oportunitats de negoci

Crear noves línies de negoci a partir de la col·laboració entre empreses i la creació de sinergies.

Menys impacte ambiental

Reduir l’ús de recursos naturals, emissions de gasos d’efecte hivernacle i generació dels residus.

Estalvi econòmic

Reduir la despesa en la compra de matèries primeres i recursos energètics i costos associats a la gestió dels residus.

Innovació i competitivitat

Augmentar la innovació mitjançant la creació de noves tecnologies que permetin el màxim aprofitament dels recursos. Seran necessàries les col·laboracions entre el sector acadèmic i el sector privat.

Benvinguts a l’Eix Besòs Circular

Impulsant l’economia circular al teixit industrial del Barcelonès Nord

Imatge Inici eixbesoscircular

L’Eix Besòs Circular és un projecte intermunicipal per impulsar l’economia circular i simbiosi industrial a Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet que ofereix un servei de suport a la indústria local per ajudar-la a avançar cap a l’economia circular. Es pretén que les empreses facin un ús més eficient dels recursos, fomentin la cooperació entre elles i explorin noves oportunitats de negoci; aconseguint així beneficis econòmics, socials i ambientals,

QUÈ ÉS LA SIMBIOSI INDUSTRIAL?

La simbiosi industrial és l’intercanvi de materials, energia, aigua i subproductes entre indústries per aconseguir un avantatge competitiu.

PER QUÈ SIMBIOSI INDUSTRIAL?

icona_optimització

Optimització dels recursos

Augment de l’eficiència en l’ús dels recursos materials i energètics mitjançant l’intercanvi entre empreses donadores i receptores.

icona_oportunitats

Noves oportunitats de negoci

Creació de noves línies de negoci a partir de la col·laboració entre empreses i la creació de sinergies.

icona_millora ambiental

Menys impacte ambiental

Reducció de l’ús de recursos naturals i reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i de la generació dels residus.

icona_estalvi

Estalvi econòmic

Reducció de la despesa en la compra de matèries primeres i recursos energètics i dels costos associats a la gestió dels residus.

icona_innovacio

Innovació i competitivitat

Augment de la innovació mitjançant la creació de noves tecnologies que permetin el màxim aprofitament dels recursos mitjançant col·laboracions entre el sector acadèmic i el sector privat.

Descarrega’t el nostre catàleg de serveis

imatge_enllaç_folleto