SunChemical compromesa amb el medi ambient

SunChemical compromesa amb el medi ambient


L’empresa Sun Chemical inicia la formació dels seus treballadors per millorar en la gestió i correcta separació dels seus residus.

Aquesta formació ha estat duta a terme per la consultora Entorna3 mitjançant una subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya rebuda per SunChemical.

La subvenció atorgada s’emmarca dins la línia de l’ARC dedicada a “projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals”, segons resolució TES/1249/2019.

La finalitat principal d’aquesta subvenció és el foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals des d’una perspectiva de l’economia circular i, per tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, i alhora donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent.

Des d’aquí la nostra felicitació a tot l’equip de SunChemical pel seu esforç i interès.