You are currently viewing SunChemical compromesa amb el medi ambient
Formació dels treballadors de l'empresa SunChemical

SunChemical compromesa amb el medi ambient


L’empresa Sun Chemical inicia la formació dels seus treballadors per millorar en la gestió i correcta separació dels seus residus.

Aquesta formació ha estat duta a terme per la consultora Entorna3 mitjançant una subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya rebuda per SunChemical.

La subvenció atorgada s’emmarca dins la línia de l’ARC dedicada a “projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals”, segons resolució TES/1249/2019.

La finalitat principal d’aquesta subvenció és el foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals des d’una perspectiva de l’economia circular i, per tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, i alhora donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent.

Des d’aquí la nostra felicitació a tot l’equip de SunChemical pel seu esforç i interès.