Portada_noticia_reunio_seguiment_circuit

Reunió de seguiment del circuit privat de recollida orgànica i envasos lleugers de l’Eix Besòs Circular

El darrer 4 de maig  es va celebrar la reunió de seguiment amb les empreses de Badalona i Sant Adrià de Besòs que participen en el circuit privat de recollida de matèria orgànica i envasos lleugers de l’Eix Besòs Circular.  

L’objectiu de la trobada era realitzar un retorn informatiu a les empreses participants en el projecte; concretament, es va comentar com es va haver d’adaptar el circuit a la situació extraordinària provocada per la covid-19 durant l’any 2020.  

També es va comunicar les quantitats recollides de les dues fraccions esmentades, i és que durant el 2020 es van recuperar un total de 55 tones de matèria orgànica i 2640 kg d’envasos lleugers1. El destí d’aquestes dues fraccions és l’Ecoparc 2, per tant, es tanca el cicle de la matèria orgànica generant compost i/o biogàs i l’entrega dels envasos correctament separats d’altres fraccions facilita el seu posterior reciclatge.   

Cal destacar també que la correcta separació d’aquestes dues fraccions per part de les empreses participants i la seva posterior gestió va permetre un estalvi d’emissions de 16,43 tones de CO eq. 

Per part de les empreses, la valoració d’aquesta iniciativa és molt favorable i es va destacar la proximitat i capacitat d’adaptació de l’empresa transportista durant els mesos inicials de pandèmia. També es va mencionar quines van ser les eines que van implementar les empreses per fomentar aquesta correcta separació en origen per part dels seus treballadors i quines solucions es van aportar per resoldre els entrebancs que van anar sorgint al llarg del camí. 

 
Finalment podem afirmar que, tot i les dificultats provocades pel context de la covid-19 durant el primer any de posada en marxa del circuit, el resultat ha estat molt positiu i se seguirà treballant per a incorporar més empreses en el circuit de matèria orgànica i envaso lleugers de l’Eix Besòs Circular. 

Podeu consultar la presentació de la reunió de seguiment del circuit d’orgànica i envasos lleugers de l’Eix Besòs Circular i la infografia informativa dels resultats obtinguts l’any 2020 en l’apartat de Recursos d’interès

Dades subministrades per l’Agència de Residus de Catalunya i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

2 Dades calculades a partir de la Calculadora GEH 2019 de l’Oficina de Canvi Climàtic.