You are currently viewing Primera proposta de circuit itinerant de recollida de fracció orgànica
Presentació de la proposta de circuit de recollida orgànica

Primera proposta de circuit itinerant de recollida de fracció orgànica

El passat dia 19.06.19 es va realitzar a l’edifici BCIN de Badalona una nova sessió de treball amb les empreses interessades en la creació d’un circuit itinerant de recollida de la fracció orgànica.

Gràcies a les dades inicials de cada una de les empreses generadores de què es disposava (kg de generació diaris, freqüència de recollida setmanal, volums requerits dels bujols, etc), i després d’efectuar una comparativa de preus i serveis entre vàries empreses transportistes autoritzades, ECOINTEL Recollida de Residus ha estat l’empresa de recollida i transport escollida per efectuar aquest servei.  

En aquesta sessió va acudir la responsable comercial d’Ecointel per resoldre tots els dubtes i qüestions que fossin escaients, explicant la operativa del circuit itinerant així com els preus oferts per a cada empresa, en funció de les dades inicials indicades. A la sessió va acudir també l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), a qui els agraïm la seva presència, amb la finalitat de fer conèixer entre els assistents la nova línia de subvencions de 2019 per a projectes d’economia circular.


Actualment i amb l’objectiu de comprovar la operativa de la recollida del circuit, així com poder

ajustar els preus al màxim, ens trobem en fase de visites a les instal·lacions de cada una de les empreses generadores, per tal de veure els seus menjadors i cantines, les zones de recollida dels contenidors, així com observar la tipologia de residus que hi ha al banal (CER:200301).


Ens omple de satisfacció dir que gairebé totes les empreses ens han mostrat el seu interès en iniciar aquest servei quan abans, i probablement també el d’envasos lleugers (amb destinació a la planta d’envasos de l’Ecoparc 2), no obstant, creiem que serà a finals de Setembre quan es posi definitivament en marxa aquest circuit, degut principalment a l’imminent període d’estiu. 

Des d’aquí fem una crida a totes les empreses generadores de fracció orgànica (indústries, grans superfícies, hotels, bars, restaurants…) que vulguin segregar correctament aquesta fracció (recordem que és obligatori segons DL 1/2009), reduint així el seu banal i fent-ho de forma més econòmica al ser un servei de recollida i transport entre vàries empreses. Quantes més empreses en formin part, més econòmicament rendible serà aquest servei de recollida i transport, podent així aconseguir una economia d’escala. Al mateix temps, es complirà amb la legislació vigent i es permetrà tancar el cicle de la matèria orgànica, obtenint així un recurs final valuós en forma de compost i/o biogàs, reduint l’impacte ambiental produït a l’abocador.

No ho dubteu més i contacteu!