BCIN circuit itinerant de recollida

Primera proposta de circuit itinerant de recollida de fracció orgànica

El passat dia 19.06.19 es va realitzar a l’edifici BCIN de Badalona una nova sessió de treball amb les empreses interessades en la creació d’un circuit itinerant de recollida de la fracció orgànica.

Gràcies a les dades inicials de cada una de les empreses generadores de què es disposava (kg de generació diaris, freqüència de recollida setmanal, volums requerits dels bujols, etc), i després d’efectuar una comparativa de preus i serveis entre vàries empreses transportistes autoritzades, ECOINTEL Recollida de Residus ha estat l’empresa de recollida i transport escollida per efectuar aquest servei.  

En aquesta sessió va acudir la responsable comercial d’Ecointel per resoldre tots els dubtes i qüestions que fossin escaients, explicant la operativa del circuit itinerant així com els preus oferts per a cada empresa, en funció de les dades inicials indicades. A la sessió va acudir també l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), a qui els agraïm la seva presència, amb la finalitat de fer conèixer entre els assistents la nova línia de subvencions de 2019 per a projectes d’economia circular.


Actualment i amb l’objectiu de comprovar la operativa de la recollida del circuit, així com poder

ajustar els preus al màxim, ens trobem en fase de visites a les instal·lacions de cada una de les empreses generadores, per tal de veure els seus menjadors i cantines, les zones de recollida dels contenidors, així com observar la tipologia de residus que hi ha al banal (CER:200301).


Ens omple de satisfacció dir que gairebé totes les empreses ens han mostrat el seu interès en iniciar aquest servei quan abans, i probablement també el d’envasos lleugers (amb destinació a la planta d’envasos de l’Ecoparc 2), no obstant, creiem que serà a finals de Setembre quan es posi definitivament en marxa aquest circuit, degut principalment a l’imminent període d’estiu. 

Des d’aquí fem una crida a totes les empreses generadores de fracció orgànica (indústries, grans superfícies, hotels, bars, restaurants…) que vulguin segregar correctament aquesta fracció (recordem que és obligatori segons DL 1/2009), reduint així el seu banal i fent-ho de forma més econòmica al ser un servei de recollida i transport entre vàries empreses. Quantes més empreses en formin part, més econòmicament rendible serà aquest servei de recollida i transport, podent així aconseguir una economia d’escala. Al mateix temps, es complirà amb la legislació vigent i es permetrà tancar el cicle de la matèria orgànica, obtenint així un recurs final valuós en forma de compost i/o biogàs, reduint l’impacte ambiental produït a l’abocador.

No ho dubteu més i contacteu!