foto_not_20

L’Eix Besòs Circular es converteix en entitat Porta ResiduRecurs a la Borsa de Subproductes de Catalunya

La Borsa de Subproductes de Catalunya és una plataforma virtual i gratuïta de compravenda i intercanvi de subproductes i residus entre empreses impulsada pel Consell de Cambres de Catalunya i la col·laboració de l’Agència de Residus de Catalunya. El seu objectiu és promoure la recuperació i la reintroducció de materials a les cadenes productives, tot fent efectiva la circularitat en l’àmbit industrial i allargant la vida útil dels recursos dins dels cicles productius.

L’Eix Besòs Circular hi ha començat a col·laborar com a entitat Porta ResiduRecurs, agrupant  les ofertes i demandes de subproductes o matèries primeres pròximes a Badalona i Sant Adrià de Besòs per a facilitar la identificació de possibles operacions de compravenda entre empreses a escala local o regional i fomentar la proximitat de les transaccions.

Per a poder fer ús de la plataforma les empreses s’han de donar d’alta com a usuàries, el que els permet publicar ofertes i demandes, personalitzar les recerques d’anuncis i veure les dades de contacte d’altres anunciants, intercanviar-hi missatges i tancar acords.

Es poden anunciar ofertes i demandes de tota mena de materials residuals, subproductes, restes d’estoc, maquinària, envasos, objectes i matèries primeres industrials o matèries primeres secundàries, dirigides a potencials receptors empresarials, tant si aquests materials són objecte principal o secundari de la producció́, sempre que es respecti la normativa aplicable en matèria de residus.

Les empreses de Badalona i Sant Adrià de Besòs que vulguin publicar ofertes dels seus residus o subproductes o demandes de matèria primera secundària ho poden fer a través del visor a la Borsa que trobaran a l’apartat de borsa de subproductes del lloc web de l’Eix Besòs Circular. D’aquesta manera, es podran agrupar les ofertes per proximitat geogràfica i promoure localment la pràctica efectiva de l’economia circular i la simbiosi industrial.

Cal destacar que entre els anys 2009 i 2019 s’han publicat a la Borsa de Subproductes de Catalunya un total de 720 anuncis classificats en funció de la tipologia del material ofert o cercat, amb una mitjana de 6,5 contactes per anunci publicat, la qual cosa fa palès l’interès que generen els anuncis que s’hi publiquen i el potencial de la compravenda de materials.

Per a més informació ens podeu contactar a través del formulari del menú Contacte o escriure’ns a l’a/e info@eixbesoscircular.info