You are currently viewing L’Eix Besòs Circular col•labora amb la recollida de dades pel nou visor d’economia circular de l’AMB

L’Eix Besòs Circular col•labora amb la recollida de dades pel nou visor d’economia circular de l’AMB

L’Eix Besòs Circularha començat a treballar conjuntament amb l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Institut Cerdà per tal d’analitzar el teixit industrial del municipi i crear una base de dades conjunta que formarà part del nou visor d’economia circulardesenvolupat dins del Servei d’Impuls d’Economia Verda i Circular de l’AMB.

Aquesta eina facilitarà l’anàlisi de l’estat del sector industrial dels dos municipis integrants del projecte, Badalona i Sant Adrià, i la seva potencialitat en economia circular oferint informació sobre cinc tipus de recursos (aigua, calor residual, energia, espai d’emmagatzematge i residus de matèries primeres) i detectant les principals oportunitats a través de l’encreuament de dades.

L’objectiu principal del projecte és optimitzar l’ús dels recursos materials i energètics de les indústries del municipi a partir de sinergies entre elles, reduint els impactes ambientals derivats de l’extracció de recursos naturals i els costos econòmics derivats de la compra de matèries primeres.

Durant la primera fase del projecte es recolliran dades per mitjà d’un formulari que s’enviarà a les empreses amb l’objectiu de conèixer quin volum d’energia consumeixen,l’espai de magatzem no utilitzat i el volum d’aigües generat amb baixa càrrega residual. Les altres dades necessàries per a l’anàlisi se sol·licitaran a l’Agència de Residus de Catalunya, Aigües de Barcelona o la mateixa Àrea Metropolitana de Barcelona.

Els resultats d’aquest estudi es presentaran durant el primer trimestre de l’any 2022 i permetran identificar oportunitats de simbiosi industrial dins dels dos mateixos municipis o fora d’aquests. Per exemple, es podran estudiar les possibles destinacions dels residus generats per al seu ús com a recursos, analitzar el potencial d’utilització de la calor residual o el potencial d’incorporació d’energies renovables per mitjà d’instal·lacions solars i tèrmiques.

Si sou una indústria de Badalona o Sant Adrià de Besòs podeu contribuir a l’estudi tot contestant a l’enquesta d’informació d’economia circular.

Com sempre, per a més informació ens podeu contactar a través del formulari del menú Contacte o escriure’ns a l’a/e info@eixbesoscircular.info