BCIN_EixBesos_INFOGRAFIA_NP

Resultats del circuit de recollida d’orgànica i envasos lleugers de l’Eix Besòs Circular.

El circuit privat de recollida de matèria orgànica i envasos lleugers de l’Eix Besòs Circular va recuperar més de 86 tones de matèria orgànica i 2,8 tones d’envasos lleugers l’any 2021, el segon en funcionament. La recollida selectiva d’aquestes dues fraccions ha permès evitar l’emissió de 21,46 tones de CO2eq. que haurien anat a parar a l’atmosfera si aquests residus haguessin estat tractats com a fracció resta.

En el circuit de l’Eix Besòs Circular hi participen 8 empreses on es recull la matèria orgànica i 6 empreses on es recull la fracció d’envasos lleugers, totes elles ubicades en els municipis de Badalona i Sant Adrià de Besòs. L’empresa encarregada de fer la recollida dels residus és Ecointel-Recollida de Residus. En disposar de vehicles amb més d’un compartiment poden recollir les dues fraccions a la vegada, evitant viatges i reduint emissions de CO2.

Aquesta iniciativa té per objectiu aprofitar l’economia d’escala per concentrar quantitats petites però correctament segregades d’orgànica i envasos lleugers, provinents essencialment dels menjadors de les empreses, amb un cost que s’optimitza a mesura que s’hi van sumant noves empreses.

Des de la seva posada en marxa, l’any 2020 el circuit ha permès la recollida de 141 tones de matèria orgànica i 5 tones d’envasos lleugers tot evitant l’equivalent a l’emissió de fins a 37 tones de CO2eq.

El destí d’aquestes dues fraccions és la planta de tractament Ecoparc 2 (Montcada i Reixac), on es tanca el cicle de la matèria orgànica amb la generació de compost i/o biogàs, i el dels envasos (correctament separats) que son tractats específicament en funció de la seva naturalesa, per tal de recuperar tant com sigui possible els materials que els componen.

Un circuit privat de recollida de residus comercials permet fer la recollida selectiva de residus per mitjà d’un servei privat en establiments i empreses que, en trobar-se en polígons d’activitat econòmica i generar residus específics, no disposen del servei públic de recollida municipal.

L’Eix Besòs Circular és un projecte d’economia circular i simbiosi industrial del Barcelonès Nord que té per objectiu oferir un servei de suport a la indústria local per ajudar-la a avançar cap a l’economia circular. Es pretén que les empreses facin un ús més eficient dels recursos, fomentin la cooperació entre elles i explorin noves oportunitats de negoci que es tradueixin en beneficis econòmics, socials i ambientals.

Aquesta iniciativa està impulsada per Reactivació Badalona, SA com a societat municipal de l’Ajuntament de Badalona, l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, i Grameimpuls, SA com a societat municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, el Servei d’Ocupació de Catalunya i la col·laboració de FEB-PIMEC i HUB Recircula UPC-AMB.