You are currently viewing Empreses que s’han adherit al circuit de FORM
Eix Besòs Circular

Empreses que s’han adherit al circuit de FORM

Actualment la creació dels circuits de matèria orgànica es troba en la fase de rebuda dels pressupostos sol·licitats a diverses empreses transportistes de residus, amb l’objectiu de poder fer una comparativa de preus i serveis entre aquestes, escollint l’adjudicatària del servei a la que es consideri més escaient.

Les empreses generadores que han impulsat la creació d’aquests circuits privats de FORM i per tant, les pioneres que han fet possible aquesta estratègia, són:

– Ikea Badalona

– Port de Badalona (Marina Badalona, SA)

– Caballé (MFL Group)

– Sun Chemical

– Fundació Formació i Treball

– Virospack SL

– TRAMBesòs

A totes elles els donem les gràcies pel seu interès i esperem poder completar amb èxit aquest servei, convertint així residus en recursos.

Per últim, dir a totes aquelles empreses que tinguin una petita cantina, un menjador i/o que són generadores de FORM, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres per sumar-vos al circuit. A més empreses millor serà l’economia d’escala i evidentment, totes sou benvingudes!