Empresa

Detecció Oportumitat tipus A
Detecció Oportumitat tipus A

La secció de desenvolupament econòmic ofereix un servei integral d’informació i assessorament empresarial, que vol constituir un instrument real de suport a les empreses de la ciutat.

Seguint aquest objectiu, i sempre mirant de respondre les necessitats i les demandes del teixit empresarial, s’organitza i s’imparteix formació oberta a tot el teixit econòmic (tant industrial com serveis i comerç), en forma de cursos, tallers, jornades, etc. El servei també atén sol·licituds d’informació relacionades amb l’activitat econòmica en tota la seva dimensió: normativa (municipal, autonòmica i estatal), tràmits (en especial els electrònics), formació tècnica, etc. A més, es donen a conèixer les novetats institucionals (subvencions, finançament, iniciatives de cooperació) i les tendències i notícies d’actualitat (economia circular, internacionalització, TIC/impressió 3D) de l’àmbit de l’empresa. Aquesta tasca d’impuls al teixit empresarial es completa amb la potenciació dels vincles amb el món educatiu i universitari, especialment amb el campus Diagonal Besòs de la UPC.

D’altra banda, es coordinen els períodes de pràctiques dels programes formatius i ocupacionals (amb o sense subvenció) que gestiona l’àrea, enfocats a aquelles activitats més demandades pel mercat labora