You are currently viewing Convocatòria de l’any 2021 per a la concessió de subvencions del Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III)

Convocatòria de l’any 2021 per a la concessió de subvencions del Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III)

L’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha publicat la resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions del Programa MOVES III, que està dotada amb un pressupost de 65,5 M€ provinents del Fons de Recuperació NextGeneration.

La finalitat d’aquest programa és promoure l’electrificació de la mobilitat i donar un impuls a la indústria i al sector empresarial que s’hi associen.

La convocatòria es divideix en dos programes d’incentius diferents, cadascun dels quals està dotat amb el 50% del pressupost.

Actuació 1:Programa per al foment de l’adquisició de vehicles elèctrics que disposin d’endoll  i de pila d’hidrogen

 • Permet subvencionar els vehicles M1,N1, L3e, L4e, L5e, L6e i L7.
 • No inclou vehicles híbrids que no disposin d’un endoll per connectar a la xarxa elèctrica, ni vehicles de gas (GLP, GNC, GNL).
 • Els vehicles es poden adquirir mitjançant adquisició directa o per operacions de finançament de lísing financer o arrendament per rènting.
 • Els ajuts varien en funció del tipus de vehicle (des de 1.100€ per a un quadricicle lleuger fins a un màxim de 4.500€ pera vehicles M1).
 • S’incrementa la intensitat de l’ajut en cas de desballestar un vehicle antic amb una sèrie de condicions establertes en la convocatòria.
 • Hi ha limitacions en el preu de venda dels vehicles; 45.000€ (sense IVA)  pels vehicles elèctrics (M1) i de 10.000€ per a les motocicletes.

Hi ha altres condicionants més específics, com ara un increment del 10% per als turismes de persones físiques amb discapacitat que tinguin mobilitat reduïda.

Actuació 2: Programa de suport al desplegament de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.

 • Són elegibles les diferents tipologies d’estacions i punts de recàrrega amb la modalitat d’adquisició directa. Les instal·lacions poden ser des de vinculades (<7 kW) a ultrarràpides (>100 kW).
 • L’import màxim de l’ajut per cada beneficiari és de 2,5 M€ i de 800.000 € per expedient. En el cas de particulars, el límit màxim que es podrà rebre per expedient i convocatòria pel que fa a la recàrrega vinculada serà de 5.000 €.
 • Ajut del 70% per les persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris i administracions públiques. En municipis de menys de 5.000 habitants aquest percentatge serà del 80%.
 • Per a les empreses els ajuts tindran una forquilla del 30% al 60% en funció de si és petita, mitjana o gran empresa, la potència de la infraestructura i el nombre d’habitants del municipi on aquesta s’instal·li.
 • Tots els punts de recàrrega han de ser com a mínim mode 3.

El termini de sol·licitud per a totes dues línies d’ajut és des del 2 d’octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2023.

El termini d’execució de la sol·licitud serà de 12 mesos des de la data de notificació de la Resolució d’atorgament de l’ajut.

En el lloc web de l’ICAEN hi trobareu tota la informació disponiblesobre els ajuts MOVES III. Si necessiteu assessorament en aquest procés podeu contactar amb nosaltres, com és habitual, a l’adreça electrònica info@eixbesoscircular.info.