not.29

Ajuts a plans d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat les bases reguladores dels ajuts a plans d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

La convocatòria disposa de dues línies d’actuacions:

1) Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació:

  • Investigació industrial: encaminada a adquirir nous coneixements i aptituds útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis o millorar considerablement els ja existents.
  • Desenvolupament experimental: ús de coneixements científics, tecnològics o empresarials ja existents per tal d’elaborar plans o dissenys de productes, processos o serveis nous, modificats o millorats.
  • Projectes d’innovació en matèria d’organització: aplicació d’un nou mètode organitzatiu a les pràctiques comercials, l’organització del centre de treball o les relacions exteriors.
  • Projectes d’innovació en matèria de processos: aplicació d’un mètode de producció o subministrament nou o significativament millorat, inclosos canvis significatius pel que fa a tècniques, equips o programes informàtics.

2) Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica:

Inclou inversions de caràcter innovador destinades a la protecció del medi ambient i inversions en mesures d’estalvi energètic o energies renovables.

Els ajuts van destinats a societats amb personalitat jurídica pròpia amb independència de la seva grandària, legalment constituïdes a Espanya i degudament inscrites en el registre corresponent, que desenvolupin una activitat industrial i que no formin part del sector públic.

Els ajuts concedits en el marc d’aquesta convocatòria podran tenir la forma de préstec, subvenció o una combinació de les dues modalitats i el seu import variarà segons la mida de l’empresa i les diferents línies d’actuacions establertes.

Per a més informació us podeu adreçar al lloc web d’ACCIÓ.