Ajuts a l’autoconsum i l’emmagatzematge d’energies renovables per a empreses

L’Institut Català d’Energia va presentar el passat mes d’octubre el programa d’ajuts a l’autoconsum renovable i sistemes d’emmagatzematge, finançat pel programa NextGeneration UE, dirigit a empreses.

En concret, podran demanar els ajuts les persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques que realitzin una activitat econòmica, amb dues línies diferenciades:

  1. Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica) tant si inclouen emmagatzematge com si no.
  2. Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable ja existents.

Per a les instal·lacions fotovoltaiques, el cost subvencionable màxim serà d’entre 460 i 1.188 €/kW, depenent de la potència de la instal·lació. El percentatge d’ajuda aplicable sobre el cost subvencionable vindrà determinat tant per la mida de les empreses com per la potencia de la instal·lació, i variarà entre el 15 i el 45%.

Per a les instal·lacions eòliques el cost subvencionable màxim anirà dels 1.070 als 4.723 €/kW, depenent de la potència de la instal·lació. El percentatge d’ajuda aplicable sobre el cost subvencionable vindrà determinat tant per la mida de les empreses com per la potencia de la instal·lació, i variarà entre el 20 i el 50%.

El regim de concessió serà per ordre d’entrada de la sol·licitud, el termini de presentació de les quals començarà el dia 15 de desembre i fins al 31 de desembre de 2023.  L’actuació s’haurà d’iniciar després de la sol·licitud i s’establirà un import màxim de subvenció. També es podran rebre ajuts per a l’eliminació d’aminat de cobertes i per a la instal·lació de marquesines.

En el lloc web de l’ICAEN hi trobareu tota la informació disponible actualment sobre aquest programa. Si necessiteu assessorament en aquest procés podeu contactar amb nosaltres, com és habitual, a l’adreça electrònica info@eixbesoscircular.info.