Què és el grup de compra agregada d’energia de l’Eix Besòs Circular i quina finalitat té?

És una agrupació d’empreses de Badalona i Sant Adrià de Besòs que compren energia de forma col·lectiva  amb l’objectiu d’aconseguir un millor preu de l’electricitat i que sigui d’origen renovable.

Quins són els seus beneficis?

  • Disposar d’una contractació elèctrica adequada i optimitzada.
  • Obtenir un millor preu de l’electricitat.
  • Consumir energia d’origen renovable certificat.
  • Rebre assessorament energètic extern.
  • Formar part d’un grup amb altres empreses amb les mateixes inquietuds i on poden sorgir noves formes de cooperació energètica.

Quin és el procés de creació del grup de compra agregada d’energia?

1) Revisió de la facturació de les empreses.

El primer pas és recollir les dades de cada punt de subministrament elèctric d’aquelles empreses que estiguin interessades a formar part del grup de compra.

Cada empresa rebrà assessorament energètic a través d’un estudi individualitzat que permetrà disposar d’una contractació adequada i optimitzada de l’energia elèctrica. Concretament, s’analitzarà el potencial d’estalvi en el preu de l’energia i en el preu de la potència i la seva optimització.

2) Elaboració de la documentació per a la compra.

El tractament de la informació disponible de totes les empreses interessades a participar en el grup de compra permetrà la redacció d’un plec de clàusules que inclourà diferents aspectes com els lots de contractació, el tipus de compra, la durada del contracte, etc.

En aquest apartat s’inclourà el criteri que l’energia comprada haurà de ser d’origen renovable certificat.

3) Licitació per subhasta electrònica.

El procés de subhasta electrònica permetrà una adjudicació transparent a la comercialitzadora que ofereixi el millor preu i servei. Les comercialitzadores que participin en aquesta subhasta hauran acceptat prèviament els diferents criteris que s’han establert en el plec de clàusules.

4) Informe final de la compra.

Es realitzarà un informe final del procés de compra on es determinaran els preus obtinguts per cada lot i la comercialitzadora guanyadora del procés de licitació.

Qui hi pot participar?

En el grup de compra de l’Eix Besòs Circular s’hi pot adherir qualsevol indústria, comerç i empresa de serveis de Badalona i Sant Adrià de Besòs independentment del volum de consum elèctric que tingui.

Té cap cost participar en el grup de compra de l’Eix Besòs Circular?

Les empreses no tenen cap cost de participació en el  grup de compra. El projecte  Eix Besòs Circular finança aquesta línia d’acció.

Estem interessats en aquesta iniciativa, què hem de fer?

Ens podeu contactar a través del formulari del menú Contacte o escriure’ns a info@eixbesoscircular.info i us indicarem els passos a seguir.

Actualment ens trobem en la primera fase de creació del grup de compra, així que si sou una empresa de Badalona o Sant Adrià de Besòs interessades en participar en la primera edició del grup de compra agregada d’energia de l’Eix Besòs Circular poseu-vos en contacte amb nosaltres a l’adreça electrònica info@eixbesoscircular.info.